یکشنبه - ۱۰ مهر - ۱۴۰۱
Oct 02 2022
ساعت :

کتاب شاهنامه پژوهی با عنوان فرعی «چه خوش گفت فردوسی پاکزاد» از مجموعه درسگفتارهای دکتر میرجلال الدین کزازی در 208 صفحه و به بهای 12 هزار تومان توسط انتشارات خانه اندیشمندان علوم انسانی منتشر شده است.

کتاب شامل ده نشست با عناوین ذیل می باشد.

نشست اول: خرد در انديشه هاي فردوسي

نشست دوم: داستان جمشيد و فريدون

نشست سوم: مازهاي راز در شاهنامه

نشست چهارم: داستان ضحاك و كاوه

نشست پنجم: اسطوره و حماسه در شاهنامه

نشست ششم: داستان رستم و سهراب

نشست هفتم: داستان رستم و اسفنديار

نشست هشتم: داستان سياوش

نشست نهم: كيانيان در شاهنامه

نشست دهم: باورهاي ديني فردوسي در شاهنامه

در پشت جلد کتاب در مورد شاهنامه آمده است: شاهنامه، نامۀ فرهنگ و منش ایرانی است. ایران در شاهنامه بیش و به از هر شاهکار دیگر ادبی و هر هنجار فرهنگی بازتافته است. شاهنامه، نامۀ هزاره هاست. سنجۀ ایرانی بودن، دوستداری شاهنامه است. خرد در شاهنامه؛ سرآغازی است نیکو و خجسته. زبان راستین و سرشتین پارسی که در سرودن شاهنامه، زبان فردوسی است؛ روشن است و روان و رسا، زیرا که این متن، متنی است نهادینه. این کتاب نهادینه و پیچیده را می نوان مازهای راز نامید.شاهنامه نامه ای است که دو گوهر و دو بنیاد جان و خرد، در آن بیشترین ارج و ارز را دارد.

 

آدرس:

تهران، میدان هفت تیر، بلوار کریم خان زند، خیابان استاد نجات اللهی (ویلا)،

نبش خیابان ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی

 

 تلفن:

021-88911611-5  

دورنگار:

021-88928521  

کدپستی:

1598666651  
     
           

Template Design:Dima Group